ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Star-Printing'09. Kft. (székhely: 2335 Taksony, Akácfa utca 46.) nyomdai szolgáltatást nyújt megrendelői részére. E körben, annak érdekében, hogy lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.

 
 • Az ÁSZF alkalmazási területe:

  A Star-Printing'09. Kft. egyedi megrendelések és tartós, szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, a Felek között létrejövő írásban rögzített szerződés esetében lehetséges.

 • Az ÁSZF ismertetése:

  A Star-Printing'09. Kft. jelen rendelkezéseket honlapján (www.starprinting.hu), valamint székhelyén, telephelyén, Ügyfeleik számára hozzáférhető helyen közzéteszi.
  Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén az Ügyfelek egyedi ajánlat kérésekor, megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés létrejöttét megelőzően a Star-Printing'09. Kft. az ÁSZF alkalmazására Ügyfeleik figyelmét felhívja.
  Megrendelőink, – ha és amennyiben a Star-Printing'09. Kft. a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett – a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek maradéktalan betartására.

 • Az ÁSZF módosítása:

  A Star-Printing'09. Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.
  A Star-Printing'09. Kft. az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Star-Printing'09. Kft. írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

 • A Szerződés tárgya:

  A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, grafikai tervezés valamint nyomdai úton előállítható kiadvány (digitális, szita, ofszet, nagyformátumú) gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Star-Printing'09. Kft. nem vizsgálja a kiadvány tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal.
  A Megrendelő szavatol azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.
  A Star-Printing'09. Kft.-t a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért felelősség nem terheli.